Asiatiska föreningen i Malmö

 

马尔默亚洲文化协会

Asiatiska kulturföreningen i Malmö

这个网页已经搬到

Denna hemsida har flyttats till

This web site has been moved to

http://www.akfmalmo.se/

 

Stadgar för Asiatiska kulturföreningen i Malmö

 

Föreningens namn är ASIATISKA KULTURFÖRENINGEN I MALMÖ

Föreningens styrelsen finns i Malmö

Föreningens ändamål är att sprida information om asiatisk kultur och tradition, och undervisa asiatiska språk, framför allt kinesiska och vietnamesiska. Föreningen är en religiöst, partipolitiskt och ekonomiskt obunden. I föreningen talar vi kinesiska, vietnamesiska och svenska.

Räkenskapsår är jan- dec 2009

Regler för hur verksamheten ska bedrivas är som nedan

Verksamheten ska bedrivas under vår- och hösttermin varje år. Huvud verksamhet, dvs undervisning av språk ska ske regelbundet på lördagar och söndagar på Studiefrämjandet i Malmö.

Regler för medlemskap och uteslutning är att i princip är alla Asien-intresserade med

olika bakgrund välkomna att ansluta sig till föreningen. Däremot ingen i föreningen

får att utnyttja sin situation och sprida ut olämplig information som strider emot

verksamhetens ändamål.

Medlemsavgiften fastställs varje år av styrelsemöte och informeras på förenings-

Stämma

Årsmöte ska hållas i december. Under året ska styrelsemöten hållas i maj och augusti.

……

 

Ändring av stadgarna ska göras på styrelsemötet.

Upplösning av föreningen ska beslutas på årsmötet. Hur kvarvarande tillgångar ska fördelas bestäms på årsmötet.

 

马尔默亚洲文化协会是非赢利性质的公益组织。

协会目的在于:

1) 向瑞典社会传播华人团体的信息,传授中国文化和汉语知识, 以及越南语言知识。

2) 提供中瑞文化交流的平台。

3) 支持一切与中国文化相关的活动。

 

协会给青少年和儿童除了中文语言学习, 还安排了文艺活动(如舞蹈, 合唱.)。给老年人定期举办敬老聚会活动. 协会还定期组织不同主题的讨论会和文化讲座, 也为丰富华人业余生活安排集体活动.

 

经理事会决定, 2014年度协会会员年度会费定在50 克朗, 中文学习参加者交纳特殊会费每学期300克朗.

 

 

Ledningen och styrelsen:

 

经协会理事会决定, 2013 年九月通过新任负责人名单:

协会会长: Eva Sandling Gralén

协会副会长: 孙伟, 沈磊

艺术总监: 庞亚军

中文学校校长: 张世通

总务长:Jessica Wu

行政部负责: 姚崟毅

秘书兼翻译: 张和, Sofia Jentzsch

经济: 沈磊

理事: Jessica, 屈瑞芳, EVA,沈磊,孙伟,张世通,张和,Sofia,姚崟毅,陈超,庞亚军, •

Styrelsen har under September 2013 beslutat att godkänna följande lista över ansvariga inom föreningen. Ordförande: Eva Sandling Gralén

Vice ordförande: Sun Wei, Shen Lei

Art director: Pang Yajun

Rektor för kinesiska: Zhang Shi Tong

Koordinator: Jessica Wu

Administartör: Wai Wai Yao

Sekreterare och Översättare: Zhang He, Sofia Jentzsch Ekonomi: Shen Lei

Styrelsen ledamöter: Jessica Wu, Rui fang Qu, Eva Sandling Gralén, Lei Shen, Wei Sun, Shitong Zhang, Zhang He, Sofia Jentzsch, Waiwai Yao, Chen Chao, Hami Pang

 

 

Copyright © All Rights Reserved