Studier i kinesiska

 

马尔默亚洲文化协会

Asiatiska kulturföreningen i Malmö

这个网页已经搬到

Denna hemsida har flyttats till

This web site has been moved to

http://www.akfmalmo.se/

 

每周日协会提供中文教学, 面向华人家庭儿童, 混合型家庭儿童, 瑞典家长领养儿童及瑞典成人.

 

Vi har språkundervisning i form av fri studiecirkel för barn, vuxna och adoptivfamiljer hos Studiefrämjandet i Malmö varje söndag.

 

 

儿童组:

根据语言背景和口语程度对参加儿童进行分组, 采用全汉语和汉语瑞典语并用的教学.

Barngrupper:

Studiecirklar - Kinesiska för barn

Studiecirklar är avsedd både för barn som ska börja läsa kinesiska på nybörjarnivå samt för barn som redan behärskar kinesiska på olika nivåer. Deltagande barn grupperas utifrån ålder och språknivå.

 

 

 

成人组:

教学侧重点不同, 分为语言组, 旅游中文组和商务文化组.

Vuxengrupper:

Studiecirkel - Kinesiska för vuxna A (nybörjare)

Denna kurs är speciellt framtagen för svenskar som är intresserade av det kinesiska språket och kulturen. Här ges en exposé i den kinesiska utvecklingen, både kulturellt och ekonomiskt, plus en undervisning i det kinesiska språket.

 

Läromaterial: Lai Ba

 

Studiecirkel - Kinesiska för vuxna B (Fortsättningskurs)

Kursen riktar sig till svenska vuxna som vill lära sig mer om språk och kultur samt redan har grundläggande språkkunskap om kinesiska, t ex, pinyin, wenzibihua, dagliga hälsningar, frågeställning, negativ struktur. På kursen engelska kursmaterial ska användas, därför kursen ska ges ut på båda engelska och svenska.

 

Studiecirkel - Kinesiska för vuxna C (fördjupningskurs)

Kursen riktar sig till svenska vuxna som vill lära sig mer om språk och kultur samt redan har genomgått kursen Kinesiska för vuxna B. Undervisning är på engelska.

 

Studiecirkel - Kinesiska för turister

En intensivkurs i kinesiska om fyra sessioner för dig som planerar en resa till Kina och vill lära dig några vanliga fraser för att hanka dig fram. Kursen ger en användbar bas för enklare konversationer i samband med resor, shopping, hotellbokning, nödsituationer med mera.

 

Studiecirkel - Verksamhetsanpassad språkkurs i kinesiska för företag

Ett skräddarsytt kursupplägg som anpassas till den verksamhet och de situationer som är aktuella för svenska företag som bedriver verksamhet med kinesiska affärspartner. Den kursansvarige läraren har många års erfarenhet inom kvalificerad kinesisk språkundervisning i Sverige.

 

 

 

亲子班:

教学侧重点不同, 分语言组和文化组.

Adoptivgrupper:

Studicirkel - för adoptivfamiljer

Den här kursen är speciellt framtagen för familjer som adopterat eller planerar att adoptera barn från Kina. Kursen vänder sig såväl till barn som vuxna och syftet är att ge generella kunskaper kring kinesisk kultur och språk. Allt från enkla kinesiska vardagstalspråk till kinesisk kultur (kinesiska samhället, vardagsliv, värderingar, utbildningssystem, familjerelationer, matkultur, etc.).

 

Studiecirkel - "Mamma, pappa, barn"

En kurs som vänder sig till adoptivfamiljer med barn som har kinesiska rötter. Kursen innehåller en introduktion i kinesiskt vardagsspråk samt barnvisor. "Fröken" undervisar barnen i att prata, sjunga samt spela miniteater på kinesiska. Tanken är att alla deltagare ska få en rolig, mysig och lärorik stund tillsammans!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved